Εύκαμπτη Βρογχοσκόπηση

Η ΕΒ αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια του παιδοπνευμονολόγου. Πραγματοποιείται με τη χρήση ενός λεπτού και επιμήκους «καλωδίου» που στην κορυφή του υπάρχει ενσωματωμένη, μια μικροσκοπική κάμερα καταγραφής

Εμμένουσα Βακτηριακή Βρογχίτιδα

Τα παιδιά βήχουν για πολλούς λόγους. Στην περίπτωση όµως της ΕΒΒ, ο βήχας επιµένει πάνω από 4 εβδοµάδες και διαταράσσει, αρχικά τουλάχιστον, τη ζωή του παιδιού και όλης της οικογένειας.

Τι είναι πνευμονία;

Η πνευμονία είναι λοίμωξη που εντοπίζεται στους πνεύμονες και προκαλεί βήχα, πυρετό και δύσπνοια. Είναι σοβαρή λοίμωξη, ειδικά σε μικρά […]

Βήχας στα παιδιά

Τι είναι ο βήχας; Παρότι ο βήχας ανήκει στο συχνότερα συμπτώματα που ταλαιπωρούν τα παιδιά, συνήθως δεν υποκρύπτει κάτι σημαντικό […]

Βρογχιολίτιδα

Τι είναι η βρογχιολίτιδα; Τα βρογχιόλια είναι μικρής διαμέτρου σωλήνες από όπου περνάει ο αέρας για να φτάσει ή να […]

Λαρυγγίτιδα στα παιδιά

Τι είναι η λαρυγγίτιδα; Ιογενής λοίμωξη που εντοπίζεται στην περιοχή του λάρυγγα και της τραχείας ( του κύριου σωλήνα μέσω […]