Εμμένουσα Βακτηριακή Βρογχίτιδα

Τα παιδιά βήχουν για πολλούς λόγους. Στην περίπτωση όµως της ΕΒΒ, ο βήχας επιµένει πάνω από 4 εβδοµάδες και διαταράσσει, αρχικά τουλάχιστον, τη ζωή του παιδιού και όλης της οικογένειας.