Εύκαμπτη Βρογχοσκόπηση

Η ΕΒ αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια του παιδοπνευμονολόγου. Πραγματοποιείται με τη χρήση ενός λεπτού και επιμήκους «καλωδίου» που στην κορυφή του υπάρχει ενσωματωμένη, μια μικροσκοπική κάμερα καταγραφής