Βρογχοσκόπηση

Η βρογχοσκόπηση επιτρέπει στον παιδοπνευμονολόγο να έχει άμεση οπτική επαφή με το λαιμό, τον λάρυγγα, την τραχεία και τους βρόγχους του παιδιού σας. Χρησιμοποιούμε την βρογχοσκόπηση για να διαγνώσουμε νοσήματα που εντοπίζονται καθόλο το μήκος του αναπνευστικού συστήματος του παιδιού.

Οι ενδείξεις για βρογχοσκόπηση είναι:

  • η ύπαρξη σιγμού ( ενός τραχύ ήχου που βγαίνει κατά την εισπνοή/ή και την εκπνοή του παιδιού)
  • ο συριγμός που εντοπίζεται σε κάποιο σημείο των πνευμόνων/ που δεν ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή/ έχει ασυνήθιστη βαρύτητα
  • ο χρόνιος βήχας
  • τα επίμονα ευρήματα στην ακτινογραφία θώρακος
  • η υποψία εισρόφησης ενός ξένου σώματος
  • η αιμόπτυση
  • προβλήματα του τμήματος του πνεύμονα όπου το οξυγόνο εισέρχεται στο αίμα μας και λέγονται κυψελίδες.

Η βρογχοσκόπηση γίνεται με τη βοήθεια πολύ ελαφριάς αναισθησίας που επιτρέπει το παιδί να αναπνέει από μόνο του και χρειάζεται νοσοκομειακή οργάνωση. Ο κος Χατζηπαρασίδης κάτοχος του διπλώματος βρογχοσκόπησης της Ευρωπαικής Παιδοπνευμονολογικής Εταιρίας (ERS) και υπεύθυνος της ομάδας βρογχοσκόπησης του παιδοπνευμονολογικού τμήματος του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.