Υπηρεσίες

Στο ιατρείο μας λειτουργεί ένα σύγχρονο και πλήρες εξοπλισμένο αναπνευστικό εργαστήριο, ικανό να παρέχει διάγνωση και βοήθεια στη θεραπεία όλου του φάσματος των νοσημάτων του πνεύμονα που απασχολούν παιδιά και εφήβους.

Συγκεκριμένα στο εργαστήριο μας γίνεται:

1) Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και φυσικά σε εφήβους. Σπιρομετρία με τη βοήθεια κινουμένων σχεδίων (animated spirometry), μέτρηση στατικών όγκων ( FRC, TLC, RV), μέγιστης εισπνευστικής και εκπνευστικής πίεσης (MIP, MEP), πνευμονικών αντιστάσεων ROC,μέτρηση της διάχυσης του μονοξειδίου του άνθρακα DLCO και του δείκτη πνευμονικής κάθαρσης LCI.
Η διάγνωση του άσθματος γίνεται πλέον παιχνίδι με την animated spirometry, ενώ με τη βοήθεια της ROC μέτρησης είναι δυνατή η ακριβή διάγνωση του άσθματος και σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 χρόνων.
Η μέτρηση των πνευμονικών όγκων βοηθά στη διάγνωση των περιοριστικών πνευμονοπαθειών που προκαλούνται από νοσήματα του πνεύμονα (πχ διάμεσες πνευμονοπάθειες) ή από νοσήματα εκτός πνεύμονα (πχ νοσήματα μυών όπως η μυική δυστροφία, ή νοσήματα του θωρακικού τοιχώματος όπως η σκολίωση της σπονδυλικής στήλης).
Η μέτρηση του δείκτη LCI, επιτρέπει την διάγνωση νόσου των πολύ μικρών αεραγωγών πολύ πριν την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων. Σε ασθενείς πχ με ινοκυστική νόσο, η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου αυτής επιτρέπει την παρέμβαση και αποτροπή προβλημάτων πριν ακόμη την κλινική τους εμφάνιση.
Οι δείκτες MIP / MEP επιτρέπουν στον γιατρό να εκτιμήσει την ικανότητα μυών που μας βοηθούν να εισπνέουμε και να εκπνέουμε, να λειτουργούν αποτελεσματικά. Δυσλειτουργία των μυών αυτών, σημαίνει ύπαρξη ενός μη αποτελεσματικού βήχα που δεν βοηθάει στην αποτελεσματική κάθαρση των εκκρίσεων (φλεμμάτων), με αποτέλεσμα την πρόκληση αναπνευστικών λοιμώξεων και άλλων προβλημάτων του πνεύμονα σε διάφορα νοσήματα μεταξύ των οποίων οι συγγενείς μυοπάθειες και η εγκεφαλική παράλυση.
Ο δείκτης DLCO επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση της ικανότητας του πνεύμονα να μεταφέρει το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα από και προς τον πνεύμονα, βοηθώντας τον έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας σε ολιστικό επίπεδο.

2)Δυνατότητα ανίχνευσης της αλλεργικής φλεγμονής στους αεραγωγούς των παιδιών με τη χρήση του NIOX, ενός έξυπνου καταγραφέα του εκπνεόμενου ΝΟ που σου επιτρέπει α) να διαγνώσεις την ύπαρξη άσθματος ακόμη και σε παιδιά με φυσιολογική σπιρομετρία, β) να ελέγχειςτην αποτελεσματικότητα της θεραπείας που χορηγείται στα παιδιά αυτά και γ) να προβλέπεις την επιδείνωση του άσθματος τους ώστε να τροποποιήσεις τη θεραπεία τους και να αποτρέψεις έτσι μια πιθανή εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Τέλος, η χρήση του ΝΙΟΧ βοηθά τον κλινικό γιατρό να μειώσει, χωρίς κίνδυνο υποτροπής, την δόση των εισπνεόμενων στεροειδών σε ασθματικά παιδιά με καλή κλινική πορεία.

3)Έλεγχος αλλεργικών νοσημάτων με την χρήση δερματικών τεστ.

4)Παρακολούθηση παιδιών με άσθμα, χρόνιο βήχα, επιμένουσα βακτηριακή βρογχίτιδα, συγγενείς ανωμαλίες πνευμόνων, ινοκυστική νόσο, πρωτοπαθή δυσκινησία κροσσών, αλλεργική ρινίτιδα, τροφικές αλλεργίες, αλλεργικά νοσήματα.